[Hướng dẫn] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tiện ích FbTool

(by Admin)

FbTool là tiện ích để tra cứu số điện thoại trực tiếp trên trang facebook bằng trình duyệt chrome hoặc coccoc


[Hướng dẫn] Hướng dẫn chuyển file UID => SĐT

(by Admin)

Hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển file UID đã có sẵn sang file SĐT


[Hướng dẫn] Hướng dẫn chuyển file SĐT => UID

(by Admin)

Hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển file SĐT đã có sẵn sang file UID


Hướng dẫn: Yêu cầu gỡ tài khoản khỏi kết quả tra cứu

(by Admin)

Để gỡ tài khoản facebook/sđt của bạn khỏi kết quả tra cứu vĩnh viễn. Vui lòng sử dụng facebook muốn gỡ và gửi tin nhắn đến cho admin. Bạn sẽ được hỗ trợ gỡ ngay trong 01 ngày làm việc