Hướng dẫn chuyển file UID sang file SĐT

Bước 1:

Đăng ký tài khoản tại địa chỉ (Nhận 100 credit dùng thử): Đăng ký

Bước 2:

Truy cập vào công cụ tại địa chỉ: Chuyển file UID sang file SĐT

Bước 3:

Tải lên file UID của bạn đã có bằng cách nhấn vào nút Chọn tệp

Bước 4:

Lựa chọn kết quả tải về

Bước 4:

Click vào nút Upload và chuyển đổi

Chú ý:

- Nếu số CREDIT của bạn đủ, hệ thống sẽ trả về file kết quả cho bạn

- Nếu số CREDIT của bạn KHÔNG đủ, hệ thống sẽ báo cho bạn biết thiếu bao nhiêu CREDIT và bạn cần nạp thêm, sau đó thực hiện lại các bước

- Khi đăng ký tài khoản mới bạn sẽ nhận được 100 Credit để dùng thử