Hướng dẫn chuyển file SĐT sang file UID

Bước 1:

Truy cập vào công cụ tại địa chỉ: Chuyển file SĐT sang file UID

Bước 2:

Tải lên file SĐT của bạn đã có bằng cách nhấn vào nút Chọn tệp

Bước 3:

Lựa chọn kết quả tải về

Bước 4:

Click vào nút Upload và chuyển đổi

Chú ý:

- Nếu số CREDIT của bạn đủ, hệ thống sẽ trả về file kết quả cho bạn

- Nếu số CREDIT của bạn KHÔNG đủ, hệ thống sẽ báo cho bạn biết thiếu bao nhiêu CREDIT và bạn cần nạp thêm, sau đó thực hiện lại các bước